Hiilineutraali Helsinki 2035

Topic Replies Activity
Welcome to Discourse 1 23 January 2019
Miten toteutetaan yhdessä 1 Liikenteen solmukohtien palvelutarjonta ja vaihtojen sujuvuus 1 17 November 2019
Miten toteutetaan yhdessä 67 Energiarenessanssi-ohjelma 1 17 November 2019
12 Pysäköintimaksujen porrastus 1 10 November 2019
7 Raitioliikenteen kehittämisohjelma 1 10 November 2019
2 Pyöräliikenteen kantakaupungin tavoiteverkko 1 10 November 2019
78 Uusiutuvan energiantuotannon maankäytöllinen huomioiminen 1 10 November 2019
125 Kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuudet puhtaiden ja älykkäiden ratkaisujen kehittämisessä 1 10 November 2019
124 S&C-markkinoiden edistäminen 1 10 November 2019
123 Tehdään Älykkään ja puhtaan (S&C) kasvun toimenpideohjelma 1 10 November 2019
104 Jätekuljetusten optimointi 1 10 November 2019
103 Jätteiden syntypaikkalajittelu 1 10 November 2019
73 Uusiutuvan sähkön hankinta 1 10 November 2019
71 Helen hiilineutraali 2035 1 10 November 2019
39 Osaamisen kasvattaminen rakentamisessa 1 10 November 2019
38 Rakentamisen ja ylläpidon hankintakriteerit 1 10 November 2019
37 Uusiutuvan energian ohjelma 1 10 November 2019
36 Energianvarastoinnin mahdollisuudet 1 10 November 2019
35 Kysyntäjouston pilotointi 1 10 November 2019
34 Toimitilojen energiantehokkuuden seuranta 1 10 November 2019
33 Energiankäytön kustannusvaikutusten kohdistaminen 1 10 November 2019
32 Hukkalämpöjen talteenotto 1 10 November 2019
31 Energiakatselmukset 1 10 November 2019
Argumenttihierarkia saatava kuntoon! 4 10 November 2019
Voiko postaukselle antaa attribuutteja? 4 5 February 2019