Hiilineutraali Helsinki 2035

Argumenttihierarkia saatava kuntoon!

Kun kirjoitan postauksia vastauksena aiempaan postaukseen, kaikki tekstit tulevat vain allekkain saman aiheen alle. Eikö niitä saa muodostettua puurakenteeksi? Tämän pitäisi olla mahdollista, koska muuten asioita ei voi tarkastella muuten kuin aiheen tarkkuudella, ja se estää yksityiskohtaiset argumenttianalyysit.

Puurakenne kyllä syntyy, jos klikkaa postauksen alla olevaa reply-nappia. Sitä vain ei oletusarvoisesti näytetä vaan yleensä oletetaan, että seuraava postaus on vastaus edelliseen. Tämän piilossa olevan puuhierarkian lukeminen ei ole itsestäänselvää. Siksi kannattaa käyttää sitaattia valitsemalla teksti halutusta postauksesta ja klikkaamalla Quote. Tällöin vastaukseen ilmestyy tuo sitaatti ja samalla nuoli, jolla pääsee hyppäämään relaation objektipostaukseen.

Hierarkiat ovat aina pahasta! Vaadin flattia keskustelua!

Sinällään tuo toki pitää paikkansa.